Kullanım Koşulları

Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi: 05.05.2015

Bu sayfa evbana.com'un "Gizlilik Politikası"nı beyan eder. evbana.com internet sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları kabul etmiş olursunuz.

Hizmet alabilmeniz ve hizmet kalitesini artırmak için evbana.com sizden bazı kişisel bilgilerinizi (Ad, soyad, telefon, e-posta gibi) talep eder ve depolar.

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğiniz evbana.com'un birinci önceliğidir. evbana.com kişisel bilgilerinizin ortaya çıkmasını, başkalaşmasını, yetki dışında ulaşılmasını önlemek için gerekli olan fiziksel, elektronik ve diğer güvenlik önlemlerini alır.

evbana.com gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgilerinizi evbana.com ile paylaşmamayı tercih edebilirsiniz. Bu durum evbana.com'un sağladığı çeşitli hizmet ve özelliklere ulaşmanızı engelleyebilir.

Vermiş olduğunuz bilgiler “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen kurallar, amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak ve işbu "Gizlilik Politikası"nda ve “Üyelik Sözleşmesi”nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birisi evbana.com'un işbirliği içinde olmadığı üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel bilgileriniz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi sizi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde evbana.com işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında üyelerine ait bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu haller aşağıda belirtilenlerle sınırlıdır:

• evbana.com'un üyeleriyle akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla evbana.com çözüm ortaklarıyla;

• evbana.com'un üyeleriyle akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla hizmet, ürün, promosyon gibi çeşitli fırsatlar sunabilmek için seçeceği çözüm ortaklarıyla;

• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi;

• Hileleri önlemek ve üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için;

• Kredi kartı ödeme işleyicileri gibi hizmet sağlayıcıların evbana.com adına hizmet sağlaması durumunda bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

evbana.com, üyelerinden elde ettiği kişisel bilgileri site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, "Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen kurallar, amaçlar ve kapsam dahilinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, istatistiki analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üyeler ile temas kurmak için kullanabilir, ancak üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

evbana.com, üyelerinden elde ettiği kişisel bilgileri aynı zamanda site içi bilgilendirmeler, düzensiz veya düzenli anketler ve benzeri yöntemlerle evbana.com'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veritabanı oluşturma veya pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir.

Eğer evbana.com üzerindeki tüm internetin erişimine açık sayfalarda kişisel bilgilerinizi bir şekilde kendiniz yayınlarsanız, bu yayınladığınız bilgileri kimlerin okuyacağını ve bu bilgiler ile neler yapacaklarını evbana.com kontrol edemez. Bu nedenle evbana.com üzerindeki tüm internetin erişimine açık sayfalarda kişisel bilgilerinizi yayınlarken dikkatli olmanızı öneririz. (Tüm internetin erişimine açık sayfalara örnek: Aldığınız hizmet ile ilgili yaptığınız yorumların paylaşıldığı sayfalar)

evbana.com hizmetleri dahilinde başka internet sitelerine link verebilir. evbana.com, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik politikası, üyelik sözleşmesi veya içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

evbana.com site kullanımını ölçme, hizmet kalitesini artırma, ziyaretçi/üye istek, tercih ve trendlerini belirlemek için çeşitli standart internet araçları kullanabilir, hizmetlerini bu bilgiler ışığında yeniden uyarlayabilir.

evbana.com, ziyaretçiler ve üyelerin evbana.com'u kullanımı hakkında bilgi toplamak için bir veya birden fazla teknik iletişim dosyası (Çerez/Cookie) kullanabilir. Teknik iletişim dosyası, evbana.com'un ziyaretçi veya üyelerinin cihazlarında saklanmak üzere tarayıcılarına (Browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, evbana.com'u kaç ziyaretçinin kullandığını, bir ziyaretçinin evbana.com'u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve üyeler için özel tasarlanmış üye sayfalarına erişilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ziyaretçi/üye cihazından veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi alma amacıyla kullanılmaz.

Tarayıcıların pek çoğu varsayılan ayar olarak teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak ziyaretçiler/üyeler dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

Üyeler, üye panellerinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı e-posta ve bültenlerin kendilerine ulaşmasını engelleyebilir.

evbana.com hiçbir şekilde üyelerin şifrelerini görememektedir. Üye şifreleri veritabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda üye girişi panelinde "Şifremi Unuttum" adımlarını takip ederek eski şifrenizi sıfırlayıp yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Teknik altyapı ile ilgili sorunların tespiti ve derhal çözümü için evbana.com gerektiğinde ziyaretçilerin IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır.

evbana.com sunucuları ziyaretçilerin/üyelerin IP adresi, tarayıcı tipi, tarayıcı dilini, ziyaret tarih ve saatini otomatik olarak saklar ve evbana.com bu bilgileri ziyaretçilerin/üyelerin istek, tercih ve trendlerini belirlemek ve anonim demografik bilgi toplamak için kullanır.

evbana.com topladığı bilgileri hizmet ve ürün talebinizi karşılamak, ilgi çekebilecek hizmet ve ürünleri sunmak ve geliştirmek, içerik kişiselleştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, üye hesap ve tercihlerini yönetmek, site kullanımını analiz etmek, hileli işlemleri tanımlamak ve evbana.com'u bu gibi tehlikelere karşı korumak, evbana.com Kullanım Koşulları'nı infaz etmek için kullanabilir.

evbana.com, ziyaretçi ve üyelerinden topladığı toplu, anonim istatistiki bilgi ve verileri, kişisel bilgileri paylaşmadan üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

evbana.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman internet sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. evbana.com'un değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Önemli ve köklü değişiklikler evbana.com internet sitesinde yayınlanarak bildirilir.

Bu sayfada beyan edilen "Gizlilik Politikası" ile ilgili her türlü soru, öneri ve şikayet için destek@evbana.com adresine mesaj gönderiniz. Üyelik iptal işlemleriniz için lütfen destek@evbana.com adresine mesaj gönderiniz.